Tommy Wirén

Eläinkouluttaja ja konsultti Tommy Wiren on eläinkoulutuksen pitkänlinjan ammattilainen. Hän on työskennellyt eläinkoulutuksen parissa lähes kolmenkymmenen vuoden ajan eläinkouluttajana, konsulttina sekä valmentajana. Tommy on Trainer`s Choicen (2005) perustaja sekä toimitusjohtaja, TrainingMill Oy:n (2015 ) perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Tommy Wirenin erityisosaamisalueita ovat koirien kouluttamisen lisäksi villieläinten koulutus, ihmisten valmentaminen ryhmissä sekä yksilötasolla, luennoiminen ja koulutustekniikan workshopit (kanakurssit). Tommy Wiren on keskittynyt erityisesti työkoirien sekä eläinalan ammattilaisten kouluttamiseen. Häneltä on ilmestynyt yhteistyössä Päivi Romppaisen kanssa teokset Onnistu koirasi koulutuksessa (2013) ja Hienosti hihnassa (2014). Tommy on tuttu myös YLE:n TV-sarjoista Hienosti hihnassa (2010) ja Koiralle koti (2009).

Ammattitaitoaan Tommy Wiren kehittää jatkuvasti osallistumalla kansainvälisiin seminaareihin, tapaamalla yhteistyötahoja ympärimaailman sekä harjoittelemalla kouluttamista eri eläinlajeilla. Tämän hetken merkittävin yhteistyötaho Suomessa on Korkeasaaren eläintarha Helsingissä.

PALVELUT

Laadukkaalla ja ammattitaitoisella ohjauksella saadaan tuloksia aikaan. Menestyminen työtehtävissä, arjessa tai eri harrastuslajeissa vaatii perusasioiden vankkaa hallitsemista sekä opittujen taitojen soveltamista. Onnistuminen edellyttää sitoutumista ja ahkeraa harjoittelua.

Palvelumme on suunniteltu siten, että ne vastaavat arjen nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Jokaisella on erinomaiset mahdollisuudet saavuttaa kursseillamme asettamansa tavoitteet. Koulutusmenetelmät perustuvat tutkittuun tietoon ja alan uusimpia tutkimuksia sovelletaan käytäntöön.

OHJAUS

Seminaareja, luentoja ja workshoppeja eri aihealueisiin liittyen. Ammattimaista eläinten koulutusta kokeneen luennoitsijan ja kouluttajan vetämänä. Tarjolla monia valmiita kokonaisuuksia. Tarvittaessa muokkaamme tilaisuuksia juuri teidän tarpeidenne mukaan.

VALMENNUS

Yksilö tai ryhmätasolla tapahtuvaa ohjaajien koulutusta. Valmennusryhmiä toivomistanne aihealueista. Tavoitteellista koulutusta pienissä ryhmissä.

KONSULTOINTI

Yksityiskohtaista, tietyn ongelma-aiheen purkamista yksityisopetuksena. Edellyttää sitoutumista ja mahdollisesti halua muuttaa omaa toimintaansa ohjaajana.

(Ajan puutteen vuoksi ei puhelin tai sähköpostineuvontaa. )

OPERANTIN EHDOLLISTAMISEN WORKSHOPIT

– Alkuperäiset ja aidot –

Eläinten kouluttaminen on mekaaninen taito. Paremmaksi kouluttajaksi opitaan harjoittelemalla asioita käytännössä ja keskittymällä perusasioihin. Workshoppien tavoitteena on ohjata ja tukea kouluttajan ajattelutapaa eläintenkouluttajana sekä kehittää ohjaajan mekaanisia taitoja
Kanat ovat opettajina säälimättömiä. Ne ovat yksinkertaisia eläimiä, jotka muuttavat käyttäytymistään nopeasti. Tästä johtuen kanan kouluttaminen on koiran kouluttamista helpompaa. Kanojen koulutus etenee nopeasti, mutta toisaalta myös kouluttajan omat virheet tulevat nopeammin esille. Tästä johtuen kanat ovat taitavia kehittämään kouluttajan mekaanisia taitoja; ajoitusta, vahvistetiheyttä, kriteeriä, palkitsemissuuntaa ja –tapaa sekä kouluttajan omien liikkeiden ja eleiden hallintaa sekä “eläimen lukutaitoa”.

Kursseilla teoria ja käytännönopetus vuorottelevat. Operantin ehdollistamisen teoria käydään syvällisesti ja käytännönläheisesti läpi. Kurssit antavat hyvät perusvalmiudet kaikkeen eläinten koulutukseen ja sopivat kaikille eläinten koulutuksesta kiinnostuneille harrastajista ammattilaisiin. Kursseille osallistuminen ei edellytä ennakko-osaamista.

Kurssit tulee aina suorittaa annetussa järjestyksessä ja seuraavalle kurssille osallistuminen edellyttää aiempien kurssien käymistä. Korvaavina kursseina käyvät Bob Baileyn tai Marie Fogelquistin vastaavat kurssit tai Tommyn aimmenin pitämät workshopit.

Ilmoittautumiset, tiedustelut sekä tarkemmat aikataulut Workshopeista tämän linkin kautta: Training mill

Workshop I

EROTTELEVA VAHVISTAMINEN

Kurssilla opitaan operantin ehdollistamisen perusteet; ajoitus, kriteeri ja vahvistetiheys.

Ajoitus – Milloin vahvistat?

Kriteeri – Mitä vahvistat?

Vahvistetiheys -Kuinka usein vahvistat?

Kouluttajana: Tommy Wiren

Kurssin kesto kolme päivää (pe-su). Päivittäin opetusta kello 9-17.

Hinta: 425€ (alv 24%)

Workshop II

VIHJEEN LIITTÄMINEN JA ÄRSYKEKONTROLLI

Kurssilla opitaan hallitsemaan käytöksiä. Koulutamme kanoille käytöksiä, jotka esiintyvät ainoastaan käytökseen liitetystä vihjeestä.

Kouluttajana: Tommy Wiren

Kurssin kesto neljä päivää (to-su). Päivittäin opetusta kello 9-17.

Hinta: 525€ (alv 24%)

Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit sekä ruokailiun ja välipalat.

Workshop III

KRITEERI

Kurssilla opitaan hallitsemaan vaatimustasoja. Tavoitteena on oppia nostamaan harjoituksen kriteeriä sekä ylläpitämään käytöksiä.

Kouluttajana: Tommy Wiren

Kurssin kesto neljä päivää (to-su). Päivittäin opetusta kello 9-17.

Hinta: 525€ (alv 24%)

Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit sekä ruokailiun ja välipalat

Workshop IV

KÄYTÖSKETJUT

Kurssilla sovelletaan aiempien kurssien sisältöjä ja tehdään useista eri käytöksistä käytösketju. Kana suorittaa lopulta kaikki opetetut käytökset opetetussa järjestyksessä.

Kouluttajana: Tommy Wiren

Kurssin kesto viisi päivää (ke-su). Päivittäin opetusta kello 9-17.

Hinta: 625€ (alv 24%)

Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit sekä ruokailiun ja välipalat.

Workshop V

TOISTEN OHJAAMINEN JA VALMENTAMINEN

Kurssilla ohjataan opiskelijoita valmentamaan toisia ihmisiä. Kurssin aikana harjoitellaan koulutussuunnitelmien tekemistä paitsi kanoille, myös ihmisille.

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan omaa ammatillista kasvua toisten ihmisten valmentajana. Opiskelijat haastetaan ajattelemaan, asettamaan tavoitteita itselleen ja ohjattavalleen sekä ottamaan vastuu tekemisistään. Opiskelijat ohjaavat pariaan, kuinka opettaa tietyt käytökset kanoille; kurssilla parisi kouluttaa sinun kanojasi antamiesi ohjeiden mukaan.

Parista molemmat toimivat sekä valmentajina ja antavat ohjeita toiselle että kouluttavat parinsa kanaa.

Kouluttajana: Tommy Wiren ja Sirpa Lautjärvi.

Kurssin kesto viisi päivää (ke-su).  Päivittäin opetusta kello 9-17.

Hinta: 655€ (alv 24%)

Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit sekä ruokailiun ja välipalat.

Banner

TARJOUSPYYNTÖ

Luentojen ja seminaarien kyselyt sekä tiedustelut tätä kautta. Myös konsultointi ja yksityisohjausten ajanvaraukset .

Workshoppeihin ilmoittautumiset TrainingMill Oy:n FB-sivun kautta.